Kurstillfälle

Fysisk planering

Kursen omfattar planeringens utveckling i svensk och västerländsk kontext, dess historiska utveckling samt betydelse i samhällsbyggandet. Planerarens uppgifter och roller behandlas. Den tar vidare upp planeringens formella utgångspunkter såsom fördjupning i plan- och bygglagens bestämmelser kring fysisk planering och orienterande kunskap om angränsande lagstiftning såsom miljöbalken, kulturmiljölagen med flera lagar, samt viktiga förordningar och allmänna råd. Tekniska, organisatoriska, juridiska och ekonomiska aspekter av plangenomförande berörs. I kursen ingår också att upprätta en detaljplan enligt plan- och bygglagen – utformning av planbeskrivning, plankarta, planillustration och konsekvensbeskrivning. I detta moment ingår arbete med illustrationsplan, plankarta och rapportskrivning för att formulera sig i text och bild. Kursen tar dessutom upp planprocessen ur ett makt- och demokratiperspektiv, ett formellt plan- och bygglagsperspektiv samt metoder och verktyg för dialog och samverkan.


Poäng:
5,0 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VJL
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
33%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 4/A4 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
10
Kursansvarig:
Kurskod:
SQ1001

Ansök