Kurstillfälle

Energi och miljö - en introduktion

Efter genomgången kurs ska studenten:

  • känna till vilka energikällor och energibärare med betoning på förnybara energikällor som kan utnyttjas för en hållbar el- och värmeproduktion
  • kunna redogöra för vilka för- och nackdelar som finns med olika energikällor och vilka miljökonsekvenser el- och värmeproduktion kan bidra till
  • översiktligt kunna redogöra för energiläget och politiska överenskommelser i Sverige och i världen samt kunna avläsa diagram och tabeller som visar konsumtion och produktion av el och värme
  • kunna beräkna och jämföra utbytet från olika energikällor
  • kunna beskriva hur arbetsmarknaden inom energiområdet ser ut, vilka arbetsuppgifter man kan ha inom ett energianknutet yrke och vilka kunskaper som krävs för dessa
  • kvantitativt kunna redogöra för hur studenten själv kan minska sin energikonsumtion.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VJP
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
MÖ1012

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
0

Ansök