Kurstillfälle

Matematik för tekniker

Kursen startar med räkneregler som t ex decimaltal, bråk, kvadratrötter och potenser. Speciellt behandlas avrundning, närmevärden och feluppskattning samt begreppen, procent, promille. I kursens andra del fokuseras på elementär algebra i form av parentesmultiplikation, faktorisering, ekvationslösning och formelhantering. Geometri studeras i form av likformighet, vinklar, triangelberäkning inkl trigonometri, cirklar samt area- och volymberäkning. Kursen avslutas med att behandla enkare funktioner och statistiska grundbegrepp.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VJR
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
MA1040

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0