Kurstillfälle

Installationsteknik för energitekniker

Studenten ska skaffa sig kunskaper och färdigheter om systemuppbyggnad, dimensionering och redovisning av anläggningar för uppvärmning, tappvarmvatten, vatten och avlopp och ventilation i byggnader. Studenten ska känna till den historiska utveckling av dessa system samt vilka normer som reglerar utförandet. Studenten ska också kunna förstå innehållet i en VVS-ritning (Värme, Ventilation, Sanitet).

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • redogöra för vad som styr det termiska inomhusklimatet
 • redogöra för hygieniska krav på inomhusmiljö och luftkvalitet
 • beskriva uppbyggnad av och material för tappvattensystem och avloppssystem i byggnader
 • dimensionera vatten- och avloppsinstallationer
 • beskriva funktion och material för olika typer av värmesystem och kylsystem
 • dimensionera värmesystem för byggnader
 • beräkna effekt och energibehov för uppvärmning och tappvarmvatten
 • beskriva funktion och material för olika typer av ventilationssystem
 • dimensionera ventilationskanaler
 • redogöra för normer som styr installationer i byggnader
 • redogöra för den historiska utvecklingen av installationssystem i byggnader
 • förstå förekommande begrepp och terminologi på en installationsritning

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VJS
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Grundläggande energilära för energitekniker, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
BY1037

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
12

Ansök