Kurstillfälle

Kulturellt Medvetande inom Turism- och Servicenäringen

Kursen behandlar olika aspekter av kultur, såsom värderingar, övertygelse samt förförståelse och hur dessa påverkar områden som kundservice och teamarbete i affärssammanhang, särskilt inom turismindustrin. Affärskulturella modeller och begrepp som kulturell intelligens analyseras för att identifiera hur de kan appliceras praktiskt för att underlätta interkulturella interaktioner. Olika kommunikationsfärdigheter övas under kursens gång såsom gruppdiskussioner, produktion av interkulturellt material, samt formella och informella presentationer.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VJV
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 4/A4 eller motsvarande kunskaper. För sökande med godkänt betyg i Matematik B beviljas dispens från kravet på Matematik C.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
TR1031

Ansök