Kurstillfälle

Introduktion till Produktutveckling

Studenten arbetar under kursens gång med ett projekt som syftar till att förbättra någon egenskap på en produkt. Kursen bedrivs till stor del i föreläsningsform där produktutvecklingskedjans olika steg diskuteras såsom: kundkrav, produktspecifikationer, konceptgenerering, funktionsnedbrytning, konceptval och generering av tekniska lösningar. Studenten skall delta i en workshop som avhandlar QFD-metoden.

Poäng:
4 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VJW
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
MT1068