Kurstillfälle

Introduktion till hållbara energisystem

Kursen är en introduktion till energilära och energisystem och behandlar grunderna för hur såväl energitekniska komponenter som energisystem fungerar.
Kursen börjar med att gå igenom begrepp som energi, effekt, verkningsgrad, olika energiformer och de grundläggande energiprinciperna för att kunna genomföra enklare energitekniska beräkningar och energibalanser på komponenter och energisystem. Kursen går vidare genom de vanligaste teknikerna för generering och distribution av värme och el.
För att ge en förståelse för hur dagens energisystem är uppbyggda och hur de förväntas kunna förändras i framtiden ges den historiska bakgrunden till dagens energisystem samtidigt som dagens energianvändning i byggnader, industri och för transporter diskuteras. Speciellt diskuteras energisystemens miljöpåverkan och hur framtidens energisystem kan se ut för att minska dess påverkan på miljön. Hållbarhetsbegreppet är centralt i kursen och kommer att behandlas genom föreläsningar, seminarier och studiebesök.

Poäng:
3,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VJX
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 8/A8 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
EG1003

Ansök