Kurstillfälle

Linjär algebra för ingenjörer

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska öka sin förmåga att förstå och använda grundläggande matematiska begrepp som är vanligt förekommande i ingenjörstillämpningar.
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

  • identifiera och räkna med olika talsorter
  • hantera och räkna med algebraiska uttryck
  • lösa ekvationer och olikheter som innehåller polynom, rationella- , logaritmiska- ,exponentiella- eller trigonometriska uttryck
  • hantera funktionsbegreppet och använda elementära funktioner på olika form
  • behärska teori och lösningsmetodik för linjära ekvationssystem
  • använda vektorer, matriser och determinanter samt hantera räkneoperationer för dessa
  • använda vektorer för att lösa geometriska problem s k vektorgeometri
  • använda matriser för att lösa egenvärdesproblem.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VJY
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 8/A8 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
MA1038

Ansök