Kurstillfälle

Introduktion till mekanik och hållfasthetslära

I kursen behandlas grundläggande teorier och lagar inom mekanik och hållfasthetslära. Dessa lagar och teorier gör det möjligt att på naturvetenskaplig och matematisk grund dimensionera vanliga konstruktionselement såsom axlar och balkar.

I alla kursmomenten sker en koppling till industriella tillämpningar.

Begreppet kraft diskuteras och kraftens(-ers) verkan på kroppar. Momentbegreppet analyseras bl a med hjälp av hur kraftpar påverkar en kropp. Tyngdpunktens läge beräknas för olika konstruktioner samtidigt som lägets betydelse diskuteras.
Jämviktsproblem löses genom att rita figur, frilägga och sätta ut krafter, ställa upp jämviktsekvationerna samt lösa ekvationerna matematiskt. Friktionens inverkan diskuteras i samband med att jämviktsproblemen löses.
Den spänning och töjning som en axel utsättes för avhandlas vid enaxlig dragning. Begrepp som Hookes lag, sträckgräns och brottgräns förklaras med hjälp av dragprovkurvan för en metall. Val av säkerhetsfaktorer vid dimensionering av olika belastningsfall diskuteras. Dragspännings storleksberoende av en kropps egentyngd analyseras.
Skjuvbegreppet exemplifieras med lim-, svets- och nitförband som normalt dimensioneras mot skjuvning.
Dimensionering av balkar beräknas som att en maximal böjspänning /nedböjning inte får överskridas. Balkar kan också behöva dimensioneras mot vridning. Med hjälp av det vridande momentet samt balkens vridmotstånd kan en vridspänning beräknas som sedan kan användas för dimensionering av balken.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VJZ
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 8/A8 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
MT1067

Ansök