Kurstillfälle

Mekanik

Kursen indelas i de två områdena statik och dynamik, inom statiken avhandlas inledningsvis krafters geometri som sedan övergår i diskussioner och övningar kring kroppars masscentrum och tyngdpunkt. Vidare diskuteras system i jämvikt i avsnittet jämviktslära. Friktion vid vila respektive friktion vid glidning tas upp i samband med jämviktsläran.

Inom området dynamik avhandlas rätlinjig rörelse och cirkulär rörelse i avsnittet partikelns kinematik. Vidare tas Newtons lagar och kraftbegreppet upp i partikelns kinetik. Härledda lagar såsom energi, effekt och impuls används vid beräkningar. Energibegreppet potentiell energi och kinetisk energi tas upp och principen för mekaniska energins bevarande diskuteras och används vid beräkningar. Svängningsrörelse diskuteras där dämpade-, odämpade och påvingade svängningar tas upp. Principerna för resonans och kritiska svängningsfrekvenser avhandlas.

Masströghetsmoment diskuteras och beräknas och Steiners sats avhandlas.

I kursen tillämpas mekanikens lagar på enklare maskinkonstruktioner.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VK2
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Envariabelanalys 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Linjär algebra 7,5 hp grundnivå 1
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
MT1057

Ansök