Kurstillfälle

Termodynamik

I kursen behandlas termodynamikens grundläggande lagar och begrepp, tillståndsvariabler, första och andra huvudsatsen, energiformer och energiomvandlingar och kretsprocesser, energibalanser, allmänna gaslagen, ideala och verkliga gaser, entalpibegreppet, värmekapacitet och värmetransport.

I kursen beskrivs även jämviktsvillkor och modellering av faser och fasövergångar, ångors termodynamik och ångprocesser, värmeöverföring och värmeväxlare, värmepumpar och kylmaskiner, strömningslärans grunder, mätning av tryck och flöde, tryckfallsberäkningar, samt energikvalité och effektiv energianvändning.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VK3
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Grundläggande maskin-, material- och energiteknik, 22,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Linjär algebra för ingenjörer, 7,5 hp, Grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper.
Envariabelanalys för ingenjörer, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kurskod:
FY1016

Ansök