Kurstillfälle

Vårdvetenskaplig teori och metod

Som övergripande mål ska studenten ha tillägnat sig kunskaper inom vårdvetenskaplig teori och metod, som förberedelse för genomförande av ett självständigt examensarbete och kunna visa ett självständigt vetenskapligt förhållningssätt inför fortsatt forskarutbildning och inför yrkeslivet.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VK5
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
90 högskolepoäng på grundnivå från ämnet vårdvetenskap inkl en uppsats på minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
10
Kursansvarig:
Kurskod:
VV3004

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
4
Obligatoriska online träffar:
4

Ansök