Kurstillfälle

Matematisk statistik för bygg- och samhällsplanerare

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • skriva program i språket R,
  • använda grundläggande deskriptiv statistik
  • utföra statistisk inferens
  • använda regressionsanalys på givna data
  • beräkna väntevärde av slumpvariabler
  • beräkna sannolikheter med hjälp av olika sannolikhetsfördelningar
  • tillämpa statistiska verktyg på bygg- och samhällsplanerar problem

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VK7
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Matematik för bygg- och samhällsplanerare, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
ST1030

Ansök