Kurstillfälle

Matematik för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet.

Kursens övergripande mål är att de studerande utvecklar och fördjupar sina matematiska förmågor och kunskaper samtidigt som de breddar sin behörighet till matematikundervisning i åk 7-9. Ett särskilt mål är att den studerande tillägnar sig kunskap om matematikens logiska, axiomatiska uppbyggnad. Den studerande ska också kunna redogöra för olika vetenskapliga teorier och forskningsrön, såväl nationella som internationella, som behandlar utvecklande av matematiska kunskaper. Ett övergripande mål är också att den studerande utvecklar självständighet i studierna samt förmåga att reflektera över det egna lärandet.

Övrig information

Förkunskapskrav/behörighetskrav: Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig samt ha skolhuvudmannens godkännande. Studievägledning Vi besvarar dina frågor om Lärarlyftet. Ring 023-77 80 08 eller maila frågan till lararlyftet@du.se. Studievägledning: Specifika frågor om kursinnehåll mm besvaras av Marit Halldén, e-post: mhe@du.se, tfn 023- 77 80 83

Poäng:
45 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VK9
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Lärarexamen
Studieplatser:
60
Kursansvarig:
Kurskod:
MD1062

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
30

Ansök