Kurstillfälle

Produktutveckling

Studenten arbetar under kursens gång med ett projekt som syftar till att förbättra någon egenskap på en produkt. Kursen bedrivs till stor del i seminarieform där produktutvecklingskedjans olika steg diskuteras såsom: kundkrav, produktspecifikationer, konceptgenerering, funktionsnedbrytning, konceptval och generering av tekniska lösningar. Vidare avhandlas test av koncept och robust konstruktion. Studenten skall delta i 3 stycken workshops som handlar om monteringsvänlig konstruktion, modularisering, samt QFD-metoden.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VKC
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Mekanisk konstruktion, 7,5 högskolepoäng, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
MT2016

Ansök