Kurstillfälle

CAD/CAM

Den teoretiska delen av kursen behandlar principer för att effektivt arbeta med solidmodeller och sammansatta produkter; hur man kan underlätta för att skapa flera storlekar av samma konstruktion, hur man tar hänsyn till framtida behov av ändringar och hur man kan arbeta i grupp mot en gemensam sammansatt produkt. Här behandlas även CAM-beredning och CNC-programmering samt funktion och uppbyggnad hos numeriskt styrda maskiner.

Kursens praktiska delar innehåller generering av solidmodeller med hjälp av extrudering, rotation, urskärning, friformning, plåtutbredning och gjutformsmodellering. För att skapa en tydlighet i komplexa, sammansatta, produkter ingår framställning av sprängskisser, rendering och filmproduktion. Fysisk tillverkning av CAD-modeller sker med hjälp av CAM-beredning samt manuellt skapad ISO-kod.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VKD
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Grundläggande kunskaper i 3D CAD och ritteknik samt grundläggande kunskaper om vanliga formningsmetoder för metaller och plaster eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
MT1063

Ansök