Kurstillfälle

FEM och Dimensionering

Kursen består av de tre delområdena fleraxlig hållfasthetslära, finitia element metoden (FEM) samt dimensionering. Dessa ges i den givna ordningsföljden för att säkerställa den nödvändiga progressionen.
I den första delen behandlas det allmänna spänningstillståndet i en kropp. Viktiga begrepp som spänningsmatris, huvudspänning och huvudtöjning introduceras. Det plana spänningstillståndet utgör ett tekniskt viktigt fall och behandlas därför mer ingående än det allmänna tillståndet. Metoder för beräkning av plana spänningstillstånd avhandlas och det viktiga tillämpningsfallet med trådtöjningsgivare behandlas.
I kursdelen FEM ges grunderna till att förstå metodens möjligheter och begränsningar vid lösning av linjär-statiska problem.Tonvikten ligger på att belysa metodens approximativa karaktär och därmed nödvändigheten till ett kritiskt förhållningssätt vid resultatutvärderingen. Normer, direktiv och myndighetskrav blir ofta styrande i hur det praktiska dimensioneringsarbetet görs.
Kursens avslutande del behandlar hur arbetet med fastställande av normer och direktiv (både nationellt och internationellt) är organiserat. En konkret dimensioneringsuppgift genomförs där någon tillämplig norm (t.ex Tryckkärlsnormen) styr dimensioneringsarbetet.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VKE
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Hållfasthetslära, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Mekanisk konstruktion, 7,5 högskolepoäng, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
MT2017

Ansök