Kurstillfälle

Produktionssimulering

Undervisningen byggs upp kring ett verkligt eller fiktivt simuleringsprojekt. Genom användandet av simuleringsprogram bygger studenten upp en virtuell tillverkningsprocess. Med denna utvärderas processflöden, kapacitet, utnyttjande, etc. Kunskap om programvaror och grundläggande strukturer inhämtas och tränas.

Poäng:
5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VKF
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Statistik och numeriska metoder, 7,5 högskolepoäng grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
MT1064

Ansök