Kurstillfälle

Implementering av kunskap i praktik

Kursens övergripande mål är att den studerande har fördjupade kunskaper om implementering av forskningsbaserad kunskap i klinisk verksamhet.

Efter avslutad kurs ska den studerande på en fördjupad nivå kunna:

  • ha insikt i vad som kan underlätta respektive hindra implementering av evidens i hälso- och sjukvård och socialtjänst,
  • föreslå strategier för att stödja implementering av och undanröja hinder för evidensbaserad praktik i hälso- och sjukvård och socialtjänst,
  • kritiskt reflektera över behov av implementeringsforskning i hälso- och sjukvård och socialtjänst, samt
  • ha kännedom om metoder som kan användas för implementeringsforskning.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VKL
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområde vårdvetenskap, medicin/medicinsk vetenskap eller social omsorg, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
VV3015

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
3

Ansök