Kurstillfälle

Integrerad företagsplanering

Kursen behandlar strategier och åtgärdsplaner ur ett brett och tvärvetenskapligt perspektiv. Vidare behandlas kopplingen mellan företaget och dess omvärld samt metoder för hur det mindre företagets interna organisation och omvärld kan analyseras.
Huvuddelen av kursen utgörs av ett praktikfallsarbete som genomförs av grupper om fyra studenter. Som stöd för projektarbetet löper dels ett teoretiskt spår i form av föreläsningar och seminarier. Där behandlas teoretiska begrepp och modeller med koppling till strategi- och förändringsarbete generellt och till det konkreta projektet specifikt. Ett parallellt praktiskt spår består av projektmöten som syftar till att säkerställa att arbetet med praktikfallet fortlöper enligt planer. Projektmötena sker i samarbete med extern handledare.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VKP
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Ekonomistyrning B 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Ekonomistyrning och redovisning A 15 hp eller motsvarande kunskaper.
Organisation B, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Organisation och Marknadsföring A 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
Vetenskap och metod I, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Bransch- och företagsanalys, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
FÖ2030

Ansök