Kurstillfälle

Rörelsevetenskap 2 Perception, kognition och handling inom motorisk kontroll, lärande och utveckling för hälsa & idrott

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för, dokumentera samt diskutera det sensomotoriska systemets koppling till perception, kognition och handling vid olika mänskliga rörelseformer och rörelseaktiviteter
  • redogöra för idrottspsykologiska teorier och begrepp samt reflektera över psykologiska faktorers betydelse i motorisk kontroll, lärande och utveckling
  • redogöra för vetenskapligt beprövad idrottspsykologisk färdighetsträning
  • kritiskt granska teknikmodeller samt metodiska och didaktiska modeller för motorisk färdighetsträning
  • analysera fysiska aktiviteter utifrån tekniska och koordinativa krav med hänsyn till motorisk utvecklingsnivå
  • identifiera, analysera och välja övningar med hänsyn till motorisk samt idrottspsykologisk färdighetsträning för fysisk aktivitet och idrott
  • utforma, genomföra samt utvärdera mentala, tekniska, koordinativa, aktiverande och återhämtande träningsåtgärder för fysisk aktivitet och idrott
  • ge exempel på och argumentera för möjliga fysiska aktiviteter i samband med skador och sjukdomstillstånd i det sensomotoriska systemet
  • praktisera, instruera och utvärdera rörelseformer i relation till specifika färdighetsmål.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VKU
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Tränarskap 1 - Det flerdimensionella tränarskapet inom idrott och fysisk aktivitet 15 hp varav minst 9 hp godkända vid registrering, Tränarskap 2 - Grundläggande funktionell anatomi, biomekanik och motorisk kontroll 7,5 hp, Tränarskap 3 - Prestation, hälsa och tränarskap 7,5 hp, Rörelsevetenskap 1 - Rörelseförståelse inom motorisk kontroll, lärande och utveckling 15 hp varav momentet Grundläggande motorisk kontroll, lärande och utveckling 7,5 hp godkänd vid registrering eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IH1128

Ansök