Kurstillfälle

Folkhälsa och folkhälsoarbete

Kursens övergripande mål är att studenten ska kunna främja fysisk, psykisk och social hälsa för att förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer hos befolkningen samt att kunna initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • problematisera om folkhälsa, folksjukdomar och hälsans bestämningsfaktorer såväl nationellt som globalt samt utifrån en hållbar utveckling,
  • analysera och värdera vetenskapliga samband inom folkhälsoområdet utifrån epidemiologiska frågeställningar
  • kritiskt diskutera om, och värdera användning av, distriktssköterskans yrkesspecifika kunskaper i preventivt arbete utifrån en tydlig teoretisk förankring,
  • analysera och reflektera kring den egna kommunikationen vid det professionella samtalet samt kunna genomföra ett motiverande samtal
  • formulera en handlingsplan avseende livsstilsförändringar med beaktande av etiska aspekter.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VL3
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v40, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Legitimerad sjuksköterska.
Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområdet omvårdnad eller vårdvetenskap, eller motsvarande.
Antagen till Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska 75 hp ger också behörighet.
Studieplatser:
P
Kurskod:
VÅ3076

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
2
Obligatoriska online träffar:
2