Kurstillfälle

Förnybar elgenerering

Kursen behandlar teoretiska grunder, anläggningar och del/hjälpsystem för kraftgenerering ur vanligt förekommande förnybara energikällor samt deras roll i energisystem i stort, främst i Sverige men också internationellt.

Grundläggande fysikaliska principer för elproduktion från vind- våg- vatten- och solkraft gås igenom.

Dynamisk genereringsteknik med huvudsaklig tillämpning mot vatten-, vind- och vågkraft tas upp, liksom projektering och produktionsförutsättningar.

Vidare behandlas solcellssystem, deras uppbyggnad av olika celltyper och driftkarakteristik som konsekvens av kraftelektroniska system och produktionsmässiga förutsättningar vid anslutning till elnät respektive principer för hur delsystem eller mikrosystem kan utformas för att tillgodose elbehovet i olika exempel som enskilda hushåll, byar, näringar, industriell produktion mm.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VLB
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Introduktion till elektroteknik och styrteknik 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Mekanik 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Termodynamik, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
EG2008

Ansök