Kurstillfälle

Didaktik, bedömning, betygssättning och dokumentation - ämneslärare

Kursen återkopplar till de studerandes kunskaper gentemot grund- och gymnasieskolans ämnen. I kursen behandlas teorier om bedömning och betygssättning och hur detta arbete kan genomföras i relation till grund- och gymnasieskolans styrdokument, didaktiska kunskaper och teorier samt den praktiska pedagogiska verksamheten. Frågor kopplade till undervisning, bedömning och betygssättning utifrån de studerandes egna lärarerfarenheter lyfts fram, preciseras och analyseras med hjälp av kursens litteratur samt såväl nationella som lokala styrdokument. Studier om funktionsnedsättningar och hur dessa kan påverka lärandet både för individer och för gruppen belyses.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VLE
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt avklarade högskolepoäng inom det ämne som Ämneslärarexamen avser eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG1066

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
8

Ansök