Kurstillfälle

Utveckling, lärande och ledarskap i skolan - gymnasieskolans yrkesprogram

I kursen studeras, diskuteras och problematiseras pedagogiska ledarstilar i ljuset av yrkeslärarens roll i gymnasieskolan, med fokus på mötet med yrkeselever och vuxenstuderande i gymnasieskolans yrkesprogram. Likheter och skillnader mellan lärande för vuxna och ungdomar behandlas.

Teorier gällande utveckling, lärande och ledarskap belyses utifrån skilda perspektiv samt hur dessa kan leda till olika förhållningssätt i den pedagogiska verksamheten. I kursen studeras genus, etnicitet och klass samt hur dessa skapar olika förutsättningar för den pedagogiska verksamheten.

Betydelsen av teknikburna kunskapsprocesser för utveckling och lärande i gymnasieskolans yrkesprogram och i vuxenutbildningen behandlas i kursen. Vidare får de studerande möjlighet att utveckla sina kunskaper i att använda samt kritiskt förhålla sig till digitala lärresurser i den pedagogiska verksamheten.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VLF
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper inom det ämne som Yrkeslärarexamen avser eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG1064

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
8

Ansök