Kurstillfälle

Energieffektivisering

Kursen börjar med att man studerar och beräknar byggnaders energianvändning, såväl vad gäller energi för värme, kyla och elanvändning för verksamhet och drift. För att kunna göra detta lär man sig göra beräkningar på byggnadens klimatskal och hur olika byggnadskomponenter, t ex isolering, fönster och byggnadsutformning påverkar energibehovet. I detta moment genomförs en energibesiktning av en större byggnad som sammanfattas i en rapport där olika möjliga energieffektiviseringsåtgärder studeras och föreslås.
Förutom byggnaden i sig studeras energianvändningen i olika typer av verksamheter såsom tillverkande företag och tjänsteföretag. Här är analys av elektriska maskiners funktion och elanvändning viktig och man lär sig olika analysmetoder för att beräkna energisparpotential i olika fasta verksamheter som kylning, uppvärmning, maskindrift, ventilation och belysning. För att kunna förstå olika energieffektiviseringsåtgärders potential är det viktigt att kunna dela upp en verksamhets/företags energianvändning i stöd- respektive produktionsprocesser för att därmed kunna göra en energikartläggning över en verksamhet som ett företag. I detta moment görs en energikartläggning av ett företag som presenteras i en rapport som omfattar Energimyndighetens minimikrav och rekommendationer för en energikartläggning.
Olika typer av beräkningsmetoder, såväl överslagsberäkningar som användandet av mjukvaruverktyg för att kartlägga energianvändningen och energisparpotentialen i företag och byggnader ingår, liksom att göra enklare ekonomiska bedömningar av energibesparande åtgärder.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VLJ
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v12, 2018
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Installationsteknik 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Termodynamik, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
15
Kursansvarig:
Kurskod:
EG2001

Ansök