Kurstillfälle

Didaktik för yrkeslärare (varav 3 hp VFU)

Kursen återkopplar till den studerandes yrkeskunskaper i gymnasieskolans yrkesämnen, både i de högskoleförlagda och i de verksamhetsförlagda delarna av kursen.

I samband med de verksamhetsförlagda studierna möter den studerande didaktiska frågor och problem kopplade till undervisning inom yrkesämnet. Dessa frågor lyfts fram, preciseras och analyseras med hjälp av såväl allmändidaktiska och yrkesämnesdidaktiska teorier som skolans styrdokument.

Den studerandes egen dokumentation från de verksamhetsförlagda studierna används som underlag för reflektion över den egna professionsutvecklingen samt som stöd för att kunna göra medvetna didaktiska val.

I kursen behandlas också skillnader och likheter mellan lärande för vuxna och lärande för ungdomar, samt hur den arbetsplatsförlagda delen av yrkesämnet (APL) kan utformas, utvecklas och integreras med de skolförlagda delarna.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VLL
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - yrkeslärare (varav 1,5 hp VFU), 7,5 högskolepoäng och Ledarskap för yrkeslärare (varav 3 hp VFU), 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG1090

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5

Ansök