Kurstillfälle

Akutmedicin

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för vanligt förekommande akutmedicinska sjukdomstillstånd gällande patofysiologi, symtom, diagnos och behandling, inklusive prevention och prognos, som en grund för bedömning av patienters medicinska tillstånd och vårdbehov,
  • redogöra för de vanligaste läkemedelsgrupper som används vid respektive sjukdom och tillstånd vad gäller effekter och biverkningar för en säker läkemedelshantering,
  • tillämpa ett kritiskt förhållningssätt kring vanligt förekommande akutmedicinska sjukdomar och tillstånd ur ett differentialdiagnostiskt perspektiv.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VLN
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v36, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Sjuksköterskeexamen eller motsv utbildning
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
MC2024

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
0

Ansök