Kurstillfälle

Personal och arbetsliv - en introduktion

Kursen syftar till att introducera studenten i arbetsområdet som rör personalfrågor, dess sammanhang och begrepp. Kursen introducerar även studenten i lär- och grupprocesser, och ger en första kontakt med vetenskapligt förhållningssätt och skrivande.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande relevanta begrepp inom personalområdet (1)
  • redogöra för framväxten av personalvetenskap och dess begrepp i ett historiskt perspektiv, även internationellt. (2)


Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • skriftligt diskutera personalarbetets förutsättningar, funktioner och innehåll, genom grundläggande akademiskt skrivsätt.(3)
  • skriftligt och muntligt redogöra för grundläggande begrepp och metoder för målinriktat grupparbete/projektarbete (4)


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • övergripande reflektera och diskutera personalarbetets roll i organisationer och i samhället (5).

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VLS
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
Kurskod:
PA1051