Kurstillfälle

Handelsrättslig översiktskurs

Kursens övergripande mål och syfte är att studenten skall utveckla grundläggande kunskap, färdigheter och förhållningssätt som grund för att kunna hantera vanligtvis förekommande frågeställningar inom det handelsrättsliga området.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

  • visa grundläggande kunskap om och förståelse av de handelsrättsliga reglerna, rättsordningen samt den juridiska metoden (1);
  • identifiera och analysera vanligtvis förekommande frågeställningar inom det handelsrättsliga området (2);
  • tillämpa relevanta rättskällor för att lösa vanligtvis förekommande problem inom det handelsrättsliga området (3);
  • på en grundläggande nivå kritiskt reflektera över handelsrättsliga regler och argument (4).


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VLX
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
RV1058