Kurstillfälle

Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna:
  • redogöra för farmakokinetik, farmakodynamik samt identifiera centrala begrepp inom området farmakologi
  • identifiera, bedöma och redogöra för information om läkemedelsinteraktioner, biverkningar och andra risker vid läkemedelsanvändning
  • redogöra för och värdera individuell variation i respons på läkemedel
  • tillämpa de regelverk som styr läkemedelsförskrivning och kostnadsfria förbrukningsartiklar
  • tillämpa metoder för läkemedelsberäkning
  • identifiera och diskutera miljö- och hållbarhetsperspektiv i samband med läkemedelsförskrivning, såsom effekter av läkemedel i miljön samt för- och nackdelar med farmakologisk kontra icke farmakologisk behandling
  • utreda, diagnostisera, förskriva samt ge råd om icke farmakologisk och farmakologisk behandling till patienter med olika sjukdomstillstånd relaterat till sjuksköterskans förskrivningsrätt
  • söka information, förmedla kunskap och diskutera vaccinationer med patienter och kollegor
  • identifiera, analysera och värdera behov av rådgivning till olika patientgrupper samt söka och värdera information vid läkemedelsförskrivning och andra komplexa farmakologiska sammanhang.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VM2
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Svensk legitimation som sjuksköterska, samt yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring inom somatisk vård.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
MC3027

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
3
Obligatoriska online träffar:
3

Ansök