Kurstillfälle

Matematik 1b för grundlärare F-3

Särskild tonvikt läggs under kursen på att den studerande fördjupar sina matematiska förmågor och kunskaper samt utvecklar ett matematiskt språk med fokus på tal och geometri. Den studerande ges möjlighet att utveckla sina förmågor och att skapa matematiska problem samt anpassa, variera och kommunicera matematik på sätt som gör det möjligt för elever i förskoleklass och årskurs 1-3 att utveckla sina matematiska kunskaper. Utifrån aktuella styrdokument planeras ett innehåll där kreativa och estetiska lärprocesser ger elever möjlighet att utveckla matematiska förmågor. I kursen används digitala verktyg för att arbeta med begrepp och uppgifter i geometri.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VMA
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v40, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 6b/A6b eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kurskod:
MD1058

Ansök