Kurstillfälle

Ellära del 2

Kursen behandlar tillämpad elektroteknik. De olika momenten genomförs med manuella metoder.

Vidare behandlas de statiska-, dynamiska- och halvledarkomponenter som utför olika elkretsar för både likström och växelström.

De olika elektriska lagar som ingår i växelströmsteori så som Faradays lag, Kirchhoffs lagar, m m. behandlas grundligt.

Även trefassystem ingår som en del av kursen och symmetriska- samt osymmetriska system studeras.


Poäng:
5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VMP
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
30%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Ellära del I, 2,5 högkolepoäng eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
ET1025

Ansök