Kurstillfälle

Socialt arbete som profession

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • på en grundläggande nivå redogöra för olika synsätt på vad socialt arbete är
 • visa grundläggande kunskaper om utvecklingen av socialt arbete som profession och ämne
 • redogöra för grundläggande kunskaper om mål, metoder och teorier inom socialt arbete
 • visa grundläggande förståelse av innebörden av professionalitet och ett professionellt förhållningssätt i socialt arbete
 • redogöra för grundläggande kunskaper om etik och mänskliga rättigheter.

Färdigheter och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa grundläggande förmåga att beskriva och förstå socialt arbete utifrån forskning, samt utifrån brukares och professionellas erfarenheter
 • visa begynnande förmåga att reflektera över sin egen personliga och professionella utveckling
 • använda och referera till vetenskapliga och andra källor på ett tydligt och systematiskt sätt i enlighet med ett vedertaget system.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa grundläggande insikt i betydelsen av forskning, brukarperspektiv samt personlig och professionell utveckling för ett hållbart socialt arbete
 • visa grundläggande förmåga att inta ett professionellt förhållningssätt i förståelsen av andra människors levnadsvillkor och levnadsval
 • visa grundläggande förmåga att identifiera och analysera etiska problem och dilemman i praktiskt socialt arbete.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VMR
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 5/A5 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
70
Kursansvarig:
Kurskod:
SA1045