Kurstillfälle

Utveckling och lärande i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 (varav 7,5 hp VFU)

I kursen studeras skilda teoretiska perspektiv på utveckling och lärande med särskilt fokus på behaviorism, konstruktivism och sociokulturellt perspektiv. I kursen behandlas även barns fysiska utveckling där rörelseutveckling och teorier om kroppsligt lärande lyfts fram. Vidare studeras barns erfarenheter av informations- och kommunikationsteknik relaterat till sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar. I kursen ingår även studier av intervju som vetenskaplig metod.

Kursens utbildningsvetenskapliga innehåll integreras med den verksamhetsförlagda utbildningen genom att den studerande med stöd av verksamma lärare planerar, genomför och utvärderar egen undervisning. Den studerande ges i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen möjlighet att via ett tematiskt arbetsområde i förskoleklass eller grundskolans årskurs 1-3 fördjupa sig i ämnesdidaktiska frågor, där bland annat användning av multimodala uttrycksformer ingår.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VN7
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskoleklass och grundskolan åk 1-6 15 hp, Svenska 1a för grundlärare F-3 och 4-6: Barns språkutveckling 7,5 hp, Svenska 1b för grundlärare F-3: Läsinlärning och läsutveckling 7,5 hp, Matematik 1a för grundlärare F-3, 7,5 hp, Matematik 1b för grundlärare F-3, 7,5 hp, Didaktik och ledarskap i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 (inklusive 7,5 hp VFU)15 hp samt minst 15 hp i Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare, årskurs F-3, 30 hp, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG1092

Ansök