Kurstillfälle

Idrott och hälsa III med didaktisk inriktning

Kursens övergripande mål är att den studerande, utifrån den kunskapsbas som lagts i Idrott och hälsa I och II med didaktisk inriktning, tillägnar sig fördjupade kunskaper i idrotts- och hälsovetenskap med fokus på didaktiska frågeställningar och en inkluderande undervisning.

Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VN9
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Idrott och hälsa I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng och Idrott och hälsa II med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, varav minst 22,5 högskolepoäng godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IH2024

Ansök