Kurstillfälle

Bedömning och betygssättning för ämneslärare

Kursen behandlar, ur ett kritiskt granskande perspektiv, relationen mellan å ena sidan undervisning och elevers lärande och å andra sidan bedömning och betygssättning. Ämnesspecifika exempel på olika typer av bedömning för, och av, lärande samt hur kunskap och kunnande kan komma till uttryck på olika sätt analyseras och värderas i relation till styrdokumentens formuleringar om uppdrag och kunskapsbegrepp. I kursen behandlas även specialpedagogiska perspektiv i relation till undervisning och bedömning.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VNA
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Utveckling och lärande för ämneslärare i grundskolans åk 7-9 (inkl 7,5 högskolepoäng VFU), 15 högskolepoäng, eller Utveckling och lärande i gymnasieskolan (inkl 7,5 högskolepoäng VFU), 15 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG3066

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
6

Ansök