Kurstillfälle

Kritik av mänskliga rättigheters normativa grund, tillämpning och universalisering

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • beskriva och jämföra olika kritiska och teoretiska problematiseringar rörande mänskliga rättigheter
  • tillämpa kritiska och teoretiska ansatser rörande mänskliga rättigheter på ett urval av historiska och samtida sammanhang
  • problematisera hur strukturell makt fungerar i relationer mellan olika grupper i samhället
  • identifiera och kritiskt analysera möjliga konflikter mellan olika rättighetsanspråk såväl som mellan olika diskursiva användningar av mänskliga rättigheter
  • bidra till ett samtal om mänskliga rättigheter på ett lyhört sätt med nyanserade och välgrundade inlägg.

 

 


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VNC
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
60 högskolepoäng på grundnivå inom något av ämnena historia, religionsvetenskap, sociologi, statsvetenskap, internationella relationer och Engelska B/Engelska 6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
RK2038

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5

Ansök