Kurstillfälle

Mänskliga rättigheter: Självständigt arbete

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • självständigt planera och inom givna tidsramar genomföra en avgränsad vetenskaplig undersökning och presentera denna i uppsatsform
  • kritiskt och självständigt analysera teorier om mänskliga rättigheter och/eller deras praktiska relevans och konsekvenser
  • skriftligen kommunicera fördjupade kunskaper om ett specifikt tema inom mänskliga rättigheter
  • formulera konstruktiv kritik av andras texter samt bearbeta sina egna texter utifrån sådan kritik.

 

I kursen ingår obligatoriska träffar (ex. seminarier/gruppövningar/ handledning) som sker antingen online eller på campus beroende på kurstillfällets studieform. Mer information ges av kursansvarig


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2018
Anmälningskod:
HDA-V2VNK
 
Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2018 - v22, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
60 högskolepoäng på grundnivå inom något av ämnena historia, religionsvetenskap, sociologi, statsvetenskap, internationella relationer och Engelska B/Engelska 6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
RK2036

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5