Kurstillfälle

Vuxnas lärande - Diabetesvård

Det övergripande målet är att självständigt kunna planera, genomföra och utvärdera partientutbildning, baserad på pedagogisk modell eller teori, till personer med diabetes.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera, bedöma och värdera utbildningsbehov hos den vuxne personen med diabetes
  • tillämpa,analysera och reflektera specifika vårdhandlingar relaterat till diabetes ur ett pedagogiskt och vårdvetenskapligt perspektiv
  • använda ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt i diskussioner som berör utbildning och lärande för vuxna med diabetes
  • analysera och värdera kunskaper i andragogik (vuxenlärande) utifrån ett pedagogiskt och vårdvetenskapligt perspektiv
  • identifiera faktorer som påverkar lärande hos vuxna med diabetes
  • använda evidensbaserade pedagogiska metoder för att stödja ett ökat lärande hos personer med diabetes
  • använda lämplig metod för att utvärdera effekten av utbildning

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VNL
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v39, 2017 - v48, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Legitimerad sjuksköterska.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
VÅ3069

Ansök