Kurstillfälle

Bioenergi och fastbränslepannor

Kursen ger en överblick över olika typer av biobränslen som används idag med fokus på träbränslen. Karakterisering av vanligt förekommande biobränslen och vanliga termer och begrepp som används inom bioenergiområdet behandlas.
Kursen behandlar även uttag, produktion och lagring av fastbränslen. Omföringar mellan olika skogliga volymer och energivärden, beräkning av bränsle- och askflöden, energibalans och verkningsgrad förbränningskemi och utsläpp från förbränning samt rökgasmätningar går igenom. Vidare ges en översikt över olika typer av pannor och förbränningsteknik samt delsystemen kring dessa i en värmeproduktionsanläggning inklusive styr- och reglersystem.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VNP
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
EG1009

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
0

Ansök