Kurstillfälle

Praktisk problemlösning

I kursen behandlas en strategi som kan användas för att lösa enklare problem, tillämpad på det energitekniska området. Strategin som ligger till grund för experimentell problemlösning delas in i fem steg, som vart och ett delas upp i ett antal delsteg.
Kursen består av en grundläggande teoretisk del och en laborativ del. I den teoretiska delen beskrivs ett antal experimentella metoder och grundläggande fysikaliska samband för beräkningar gås igenom. I den praktiska delen av kursen, laborationerna, tillämpas både experimentella metoder och beräkningsmetoder.
I den teoretiska beräkningsdelen ingår bl.a. storheter, enheter, SI-systemet, prefix, naturlagar och formler, kontroll av formler och enheter, mätnoggrannhet samt felberäkning för uppskattning av rimlighet. Ekvationslösning tränas t.ex. genom beräkningar som innebär omvandling mellan lägesenergi och rörelseenergi i ett system.
Exempel på experimentella metoder är mätning av resistansen i en elektrisk krets, bestämning av ett ämnes smältentalpi eller bestämning av verkningsgraden vid värmeöverföring från en värmeplatta till en vätska.
Den praktiska delen omfattar val av lämplig experimentell metod för att lösa problemet ifråga, genomförande av mätningar samt beräkning och redovisning av resultaten.
Datorprogram används för beräkningar samt redovisning av resultaten i form av tabeller eller diagram.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VNQ
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Studieplatser:
Kurskod:
EG1006

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0

Ansök