Kurstillfälle

Utvärdering och utvecklingsarbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 (varav 7,5 hp VFU)

I kursen belyses skolors arbete ur ett organisationsperspektiv. Den studerande introduceras till skilda synsätt gällande utvärdering och utvecklingsarbete, bland annat genom studier av varierande strategier av top-down respektive bottom-up karaktär. Vidare behandlas hur digitala resurser kan användas för att utvärdera och utveckla verksamheten.

Under den verksamhetsförlagda delen integreras kursens utbildningsvetenskapliga innehåll med den studerandes egna undervisning för att ge möjlighet att studera utvärdering och utvecklingsarbete i skolors praktik. Den studerande tar även ett självständigt helhetsansvar och genomför undervisning i samtliga undervisningsämnen som ingår i utbildningen. I detta arbete sätts fokus på summativ och formativ bedömning av elevers kunskaper med dess konsekvenser för undervisningens fortsatta utformning. I denna process uppmärksammas särskilt digitala verktygs användning.

De uppgifter som utgår från den verksamhetsförlagda utbildningen kopplas till den enskilda skolans lokala villkor, behov av utvärderingsarbete samt pågående respektive framtida utvecklingsarbete.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VNT
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Sociala relationer, konflikter och makt, F-3 (inklusive 7,5 hp VFU), 15 hp, Text, kommunikation och lärande i en mångkulturell skola 15 hp, Matematik 2a för grundlärare F-3, 7,5 hp och Matematik 2b för grundlärare F-3, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG3067

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
20

Ansök