Kurstillfälle

Medie- och informationskunnighet: Att se/höra bortom det audiovisuella objektets uppenbara innehåll

I kursen undersöker studenten varför visuellt betingad informationskunnighet är central i förhållande till det framväxande medielandskapet. Kursen syftar till att öka studentens förståelse för hur den medietekniska och audiovisuella kommunikationsutvecklingen ställer krav på medieproducentens kritiska förmågor, inte minst vad det gäller att tolka och förstå visualiseringar av data och statistik.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VP4
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v40, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
6o högskolepoäng inom ämnet Bildproduktion, inklusive kursen Människan och den rörliga bilden, 7,5 högskolepoäng grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
BQ1102

Ansök