Kurstillfälle

Användarnytta: Designmetodik, prototyputveckling och etnografi

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för vad etnografiska metoder kan tillföra en kundcentrerad filmdesignprocess
  • visa förståelse för case-metodik som ett sätt att skapa en kundcentrerad audiovisuell produkt
  • redogöra för basala kreativitetsmodeller
  • tillämpa förvisualisering.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VP5
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v49, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
67,5 högskolepoäng inom ämnet Bildproduktion, inklusive kursen Människan och den rörliga bilden, 7,5 högskolepoäng grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
BQ1095

Ansök