Kurstillfälle

Kvalificerad filmdesign i transmedia

En filmproduktion innehållande grönskärmsinspelning, compositingtekniker och stabiliseringsteknologi utgör kärnan i kursen där studenten är aktiv i varje produktionsfas. Studenten arbetar i grupp med andra studenter med att anpassa ett filmkoncept som är en del av en transmediastrategi. Studenten skriver om och analyserar filmens betydelse och funktion i ett transmediasammanhang. Utöver detta genomför studenten en egen kortare filmlaboration.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VP6
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v40, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
120 högskolepoäng inom Bildproduktion, inklusive kurserna Video på nätet 1: Audiovisuell retorisk kommunikation, 15 högskolepoäng och Video på nätet 2: Audiovisuell operativ kommunikation, 15 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
BQ2056

Ansök