Kurstillfälle

Verksamhetsförlagt projektarbete i Turismvetenskap

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna :
  • identifiera, formulera och diskutera problem och möjligheter kopplat till en verksamhets arbetssätt, organisation och vision (1).
  • skapa en plan för och redovisa en plan för ett strategiskt utvecklingsprojekt kopplat till besöksnäringen (2).
  • diskutera de inhämtade kunskaperna gällande ett företags verksamhet kopplat till utvecklingsprojektet (3).
  • koppla samman och diskutera tidigare förvärvda teoretiska kunskaper med praktisk tillämpning (4).

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VPK
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
90 högskolepoäng i samhällsvetenskapliga ämnen varav 60 högskolepoäng i turismvetenskap eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
TR1034

Ansök