Kurstillfälle

Omvårdnad vid ohälsa relaterad till riskbruk, missbruk och beroende

Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig specifik kunskap i omvårdnad vid ohälsa relaterad till missbruk och beroende för att kunna ansvara för en personcentrerad familjefokuserad omvårdnad i det tvärprofessionella teamets förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • bedöma, analysera, planera, genomföra och utvärdera personcentrerad och familjefokuserad omvårdnad vid riskbruk, missbruk och beroenderelaterad ohälsa
  • förklara hur psykisk ohälsa, rikbruk, missbruk och beroende relaterar till varandra
  • förklara sjuksköterskans/socialarbetarens ledningsfunktion och omvårdnadens/socialarbetes bidrag till det tvärprofessionella teamets vårdinsatser i samband med riskbruk, missbruk och beroende
  • analysera behandlingsstrategier med avsikt att behandla och lindra symtom relaterat till riskbruk, missbruk och beroende
  • analysera omvårdnad/socialt arbete i fall då riskbruk, missbruk och beroende kompliceras av våld och annan kriminalitet med hänsyn till patientens/brukarens och närståendes situation
  • analysera och värdera mänskliga rättigheter och medborgerliga skyldigheter vid frivillig vård och tvångsvård i samband med missbruk och beroendeproblematik
  • analysera, värdera och föreslå handlingsalternativ vid etiska konflikter och dilemman som kan uppstå vid frivillig vård och tvångsvård i samband med drogrelaterad ohälsa.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VPL
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Legitimerad sjuksköterska alternativt Socionomexamen eller kandidatexamen om 180 högskolepoäng med huvudområdet socialt arbete samt 30 högskolepoäng på avancerad nivå i socialt arbete, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
VÅ3129

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
4
Obligatoriska online träffar:
4

Ansök