Kurstillfälle

Sociologiska perspektiv på socialt arbete

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa grundläggande kunskaper och förståelse för olika skolbildningar och grundläggande teorier inom ämnet sociologi
  • visa grundläggande kunskaper och förståelse för sociologiämnets teoretiska bredd och variation
  • redogöra för vad som inom sociologin kan menas med ”det moderna samhället”
  • redogöra för det moderna samhällets maktstrukturer, som tar sig uttryck i t.ex. klass, kön och etnicitet
  • visa grundläggande kunskaper och förståelse för sambandet mellan individuella problem och sociala processer och strukturer.

Färdigheter och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • analysera olika sociala fenomen och problem med hjälp av grundläggande sociologiska teorier
  • skilja på individcentrerade och sociologiska förklaringsmodeller.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa förmåga att reflektera över sociologi som en form av samhällelig självkunskap och de etiska frågor som aktualiseras av denna
  • visa förmåga att reflektera över sociologins möjlighet att bidra till den personliga utvecklingen i form av ökad självkännedom
  • visa förmåga att reflektera över sociologins betydelse för socialt arbete.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VPP
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 5/A5 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
SO1044