Kurstillfälle

Introduktion till vetenskapligt arbete

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna uppvisa grundläggande kunskap om:
 • olika vetenskapsteoretiska problemställningar
 • begreppet forskningsstrategi och olika forskningsstrategier
 • olika typer av forskningsdesign
 • begreppet evidens såsom det används inom socialt arbete
 • metodval i vetenskapliga undersökningar
 • informationssökning.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna diskutera och analysera:
 • vetenskapsteoretiska aspekter av undersökningar inom området socialt arbete
 • metodologiska aspekter av undersökningar inom området socialt arbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna uppvisa en förmåga att reflektera över:
 • betydelsen av ett vetenskapligt förhållningssätt inom området socialt arbete
 • socialt arbete som ett vetenskapligt fält
 • styrkor med och begränsningar hos begreppet evidens i socialt arbete.Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VPU
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v40, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 5/A5 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
SO1045